iMunis eDeska

Obecní úřad Mouřínov

Úřední deska – Detail

Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka.

Značka: 10/2021 Zveřejněno od: 4.3.2021 12:54:58 Zveřejnit do: 31.12.2023 Typ: Dokumenty Původce: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánuÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha

Vyvěšeno od: 4.3.2021
Vyvěšeno do: (odvolání)

Úřední deska – Obecní úřad Mouřínov

Vyvěšeno od: 4.3.2021
Má být vyvěšeno do: (odvolání)

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 4.3.2021 12:54:58
Do: 31.12.2023

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.